Hvordan tegne grafer

 

Khan academy(disse er på engelsk, men svært bra):

YouTube: lineære funksjoner

Animasjon hvor du kan øve deg på graftegning, tegn grafen i vinduet og sammenlign med fasiten: her!

På kalkulator: CASIO , TEXAS