Tredjegradsfunksjoner

f(x)=x^3

Rendered by QuickLaTeX.com

f(x)=x^3+x^2+x+1

Rendered by QuickLaTeX.com

f(x)=x^3-6x^2+4x+2

*** QuickLaTeX cannot compile formula:
\begin{tikzpicture} [line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]

\draw[->,color=black] (-5.2,0) -- (5.2,0);
\foreach \x in {-5,-4,-3,-2,-1,1,2,3,4,5}
\draw[shift={(\x,0)},color=black] (0pt,2pt) -- (0pt,-2pt) node[below] {\footnotesize $\x$};
\draw[->,color=black] (0,-20.2) -- (0,3.2);
\foreach \y in {-10,-8,-6,-4,-2,2,}
\draw[shift={(0,\y)},color=black] (2pt,0pt) -- (-2pt,0pt) node[left] {\footnotesize $\y$};
\clip(-5,-20) rectangle (5,3);
\draw[smooth,samples=100,domain=-5:5] plot(\x,{(\x)^3-6*(\x)^2+4*(\x)+2});
\end{tikzpicture}

*** Error message:
Error: Nothing to show, formula is empty

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>