Lineære funksjoner

Rette linjer kaller i mattespråket for lineære funksjoner. Disse funksjonene er beskrevet ved ligningen: y=ax+b.

Her er a et stigningstall som sier hvor langt vi beveger oss oppover for hver gang vi går 1 x bortover. Altså hvor bratt linja er. Hvis a=0 verken øker eller minker y, da får vi en horisontal(flat) linje.

Konstantleddet b viser hvor på y-aksen linja passerer, den gir oss altså skjæringspunktet med y-aksen. Når b=0 går linja gjennom origo.

Video om lineære funksjoner:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>