Vektorer

Vektorer er linjestykker med både en lengde og en retning

Rendered by QuickLaTeX.com

100 meter / 4 m/sek = 25 sekunder

Rendered by QuickLaTeX.com

|\vec{AB}|=4 ,

|\vec{AD}|=3 ,

|\vec{DC}|=2

\vec{AB}=\vec{a} ,

\vec{AD}=\vec{b}

\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot \cos{60}=4\cdot3\cdot0,5=6

\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}=6

\vec{a}^2 = |\vec{a}|\cdot|\vec{a}|\cdot \cos{0}= 4 \cdot 4 \cdot 1 = 16

\vec{b}^2 = |\vec{b}|\cdot|\vec{b}|\cdot \cos{0}= 3 \cdot 3 \cdot 1 = 9

\vec{AB} || \vec{DC} \rightarrow

\vec{DC}=k\cdot\vec{}AB

|\vec{DC}|=k\cdot|\vec{}AB|=k\cdot\vec{a}

k= \frac{1}{2} \rightarrow \vec{DC}=\frac{1}{2}\vec{a}