Oppgaver 2.gradslikninger

Bruk abc-formelen til å løse disse likningene

Oppgave 1

a) x^2-6x-7=0

b) x^2-10x+12=0

c) x^2-8x+12=0

d) x^2-7x+12=0

e) x^2-x-182=0

f) x^2-5x+6=0

Oppgave 2

a) x^2-2x=0

b) 2x^2-6x+4=0

c) 3x^2+3x-18=0

d) 3x^2-4x+1=0

e) 5x^2+8x=-3

f) -2x^2+2x+12=0

Oppgave 3

a) 0,1x^2-800x+120.000=0

b) -x^2+60x=80

c) -x^2+30x-200=0

d) 0,1x^2-6x=40

e) -0,1x^2+1,5x-5=0

f) x^2+1,85x-2,45=0

Oppgave 4

Løs likningene :

a) 6k^2-37k+6=0

b) 9a^2-9a-4=0

c) - \frac{1}{2}y^2+\frac{2}{3}y+\frac{1}{8}=0

d) \frac{x^2-2x}{3}=x-2

Svar på oppgavene kommer her …. (snart)