Integral ved delvis integral

En metode for å løse mer kompliserte integraler er delvis integrasjon.
Det vi gjør er å utføre integralet i 2 (eller flere) runder.

Generelt kan vi uttrykke metoden slik : \int u \cdot v'=u\cdot v-\int u'\cdot v

Det ka være enklere å forstå ved å se på noen eksempler :

Eksempel 1