Sannsynlighet – kuler

Eksempel – Kuler
Vi har en eske med 3 hvite og 2 sorte kuler. Sannsynligheten for å trekke 1 sort kule er :
gunstige : 2 – fordi det er 2 mulige sorte kuler å trekke
mulige : 5 – totalt antall kuler det er mulig å velge mellom
\frac{gunstige}{mulige}= \frac{2}{5} = 0,4

Sannsynligheten for å trekke 2 sorte kuler, dersom vi legger kula tilbake før andre trekk er:
\frac{gunstige}{mulige}= \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5}= 0,16

Sannsynligheten for å trekke 2 sorte kuler, dersom vi IKKE legger kula tilbake før andre trekk er:
\frac{gunstige}{mulige}= \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}= 0,10

Vi har en eske med 4 hvite og 3 sorte kuler.
Sannsynligheten for å trekke 1 sort og 2 hvite kuler, dersom vi IKKE legger kula tilbake før andre og tredje trekk er:

= \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} \frac{3}{5}= \frac{6}{35}

= \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \frac{3}{5}= \frac{6}{35}
= \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} \frac{3}{5}= \frac{6}{35}

P(2sort og 2 hvite)\Large = 3 \cdot \frac{6}{35} = 0,514