Sannsynlighet – mynt

EKSEMPEL – Kron og mynt

Vi kaster kron og mynt med en 5-krone en 10-krone og en 20-krone.

Utfallsrommet på hver av myntene er U={ K , M }

Utfallsrommet på 3 kast er : U = {MMM,MMK,MKM,MKK,KKK,KKM,KMK,KMM}

altså 8 varianter – 2 mulige utfall 3 forsøk \rightarrow 2^3=8

Sannsynligheten for å få mynt på alle 3 er da :

P(A1) = P(A2) = P(A3) , der P(A1) er sannsynligheten for mynt på første etc.

P(A1)= \frac{1}{2}

P (mynt på alle 3) = P(A)^3 = (\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8} = 0,125

Vi kaster 2 ganger med et kronestykke

Sannsynligheten for å få mynt på ett av kastene er : \frac{1}{2}