Oppvarming brøkregning

Oppgave 1

Forenkle brøkene (svaret skal ikke være desimaltall):
a) \frac{8}{4}=
b) \frac{12}{3}=
c) \frac{18}{6}=
d) \frac{125}{125}=
e) \frac{6}{12}=
f) \frac{5}{25}=

Oppgave 2

Regn ut (svaret skal ikke være desimaltall) :

a) \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}=
b) \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{4}=
c) \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{1}=
d) 2 \cdot \frac{1}{2}=
e) \frac{1}{125}\cdot 125