Oppgaver – fellesnevner

Oppgave 1
Finn felles nevneren for
a) 3 og 4
b) 4 og 6
c) 2 og 9
d) 12 og 6
e) 24 og 21