Oppgaver forkorte brøker

Oppgave 1

Forenkle brøkene (svaret skal ikke være desimaltall):
a) \frac{18}{3}=

b) \frac{7}{21}=

c) \frac{4}{16a}=

d) \frac{8a}{32a^2}=

e) \frac{12}{144}=

f) \frac{5}{125}=

Oppgave 2

Forkort brøkene :
a) \frac{a^4 \cdot b^3 \cdot a^2}{a^3 \cdot b}=

b) \frac{(a^3)^2 \cdot a^4}{a^5}=

c) \frac{(a \cdot b)^5 \cdot a^4}{a^7 \cdot b^5}=

d) \frac{a^4 \cdot b^3 \cdot a^2}{a^3 \cdot b}=