Oppgaver – brøk

Oppgave 1

Faktoriser teller og nevner og forkort brøkene hvis mulig:

a)   \frac{2x-4}{4-2y}=

b)   \frac{3x+12}{x+4}=

c)   \frac{y^2-81}{3y-27}=

d)   \frac{7+42x}{42x+6}=

e)   \frac{x^2+6x+9}{x^2-9}=

f)    \frac{18xy-6x}{12-3xy}=

Vis svar »

a)   \frac{2x-4}{4-2y}=\frac{2(x-2)}{2(2-y)}=\frac{x-2}{2-y}

b)   \frac{3x+12}{x+4}=\frac{3(x+4)}{x+4}=3

c)   \frac{y^2-81}{3y-27}=\frac{(y+9)(y+9)}{3(y-9)}=\frac{y+9}{3}

d)   \frac{7+42x}{42x+6}=

e)   \frac{x^2+6x+9}{x^2-9}=

f) \frac{18xy-6x}{12-3xy}=

Oppgave 2

Sett på felles brøkstrek og trekk sammen:

a)   \frac{x+2}{2}+\frac{3x-2x}{2}+\frac{x+5}{2}=

b)   \frac{2y+1}{5}+\frac{3y-2}{5}+\frac{5y+6}{5}=

c)   \frac{x+1}{2x}+\frac{5-x}{2x}+\frac{4x+1}{2x}=

d)   \frac{x^2-2}{x+2}+\frac{x^2-5x}{x+2}+\frac{x^2-x+5}{x+2}=

Vis svar »
….

Oppgave 3

Finn fellesnevner, sett på felles brøkstrek og trekk sammen:

a)   \frac{a-4}{2}+\frac{2-2a}{4}+\frac{a}{3}=

b)   \frac{a+3}{2}+\frac{3-6a}{4a}+\frac{3a+6}{6}=

c)   \frac{y+2x}{xy}+\frac{7+y}{7y}-\frac{x+7}{7x}=

d)   \frac{y-2}{3y}-\frac{1-2y}{3}-\frac{y+4}{6}=

Vis svar »

Oppgave 4

Finn fellesnevner, sett på felles brøkstrek og trekk sammen:

a)   \frac{x+2}{x-1}+\frac{x+1}{x+2}=

b)   \frac{1-x}{x+2}+\frac{x-1}{x-2}=

c)   1 - \frac{2x}{(x+1)(x-1)}+\frac{1}{x-1}=

Vis svar »
….