Faktorisering

Faktorisering betyr å dele opp et uttrykk i faktorer.

Først skal vi se hvordan vi kan faktorisere tall :
2=1 \cdot 2 (2 er et primtall – kan bare deles på seg selv eller 1)
4 = 2\cdot 2
9 = 3 \cdot 3
16=4\cdot4=2\cdot2\cdot2\cdot2=2^4
100=2\cdot50=2\cdot 2\cdot 25=2\cdot 2\cdot 5 \cdot 5=2^2\cdot 5^2

Faktorisering av uttrykk
(2a+4)=(2\cdot a+2\cdot 2)=2(a+2)

Videosnutter fra UiO : nr.1 , nr.2 , nr.3 , nr.4