Kvadratsetningene

Kvadatsetningene er formler vi kan bruke for å faktorisere enkelte uttrykk (polynomer)

(a+b)^2=a^2+2ab+b^2
(a-b)^2=a^2-2ab+b^2
(a+b)(a-b)=a^2-b^2

Vi kan bruke disse til å løse opp parenteser :
(x+2)^2=x^2+2\cdot x\cdot 2+2^2=x^2+4x+4
(x-3)^2=x^2-2\cdot x\cdot 3+3^2=x^2-6x+9
(x+1)(x-1)=x^2-1^2=x^2-1

Men det viktigste er å bruke disse til å faktorisere :
x^2-4=x^2-2^2=(x+4)(x-4)
x^2-81=x^2-9^2=(x+9)(x-9)

Videosnutt fra UiO – >Kvadratsetningene