Oppgaver – kvadratsetningene

Oppgave 1

Regn ut ved å bruke kvadratsetningene

a)   (x+3)^2=

b)   (5x+2)^2=

c)   (x+5)^2=

d)   (x-1)^2=

e)   (3x-5)^2=

f)   (a-3)^2=

Oppgave 2

Regn ut ved å bruke kvadratsetningene

a)   (x+5)(x-5)=

b)   (a+2)(a-2)=

c)   (3x+4)(3x-4)=

d)   (1-5x)(1+5x)=

Oppgave 3

Faktoriser uttrykkene ved å bruke kvadratsetningene

a)   x^2 + 2x + 1 =

b)   x^2 - 6x + 9 =

c)   x^2 - 1=

d)   x^2 - 4=

e)   a^2 -2x +1 =

f)   25 - 10a + a^2=