Oppgaver – regneregler

Oppgave 1

a)    -1 + 2 =
b)   -5 - 2 =
c)   -5 +7 =
d)   2 - 4 =
e)   (2 - 6)+(-2) =
f)   3 - 9 + 18 -14 + 7 =

Vis svar »
a) 1  , b) -7  , c) 2  , d) -2  , e) -6  , f) 45

Oppgave 2

a)   5 \cdot 3 =
b)   8 \cdot 3 =
c)   7 \cdot 3 =
d)   7 \cdot 7 =
e)   8 \cdot 7 =
f)   7 \cdot 8 =

Vis svar »
a)15 , b)24 , c)21 , d)49 , e)56 , f)56

Oppgave 3

a)   6 : 3 =
b)  8 : 2 =
c)  9 : 3 =
d)  14 : 7 =
e)  18 : 3 =
f)   21 : 3 =

Vis svar »
a)2 , b)4 , c)3 , d)2 , e)6 , f)7

Oppgave 4

a)   0,5 \cdot 2 =
b)   2 : 4 =
c)   3 : 6 =
d)   12 \cdot 12 =
e)   11 \cdot 11 =
f)   121 :11 =

Vis svar »
a)1 , b)0,5 , c)0,5 , d)144 , e)121 , f)11

Oppgave 5

a)   0,5 \cdot 5 =
b)   12 : 4 =
c)   33 : 11 =
d)   0,5 \cdot 3 =
e)   0,5 \cdot 0,5 =
f)   0,25 \cdot 5 =

Vis svar »
a)2, , b)3 , c)3 , d)1,5 , e)0,25 , f)1,25

Oppgave 6

Løs opp parentesene og regn ut
a)   5 + (3 + 5)=
b)   8 - (2 + 1)=
c)   3 + (3 \cdot 2)=
d)   3 (3 + 2)=
e)   3 + 2(3 -1)=
f)   2 \cdot 3 - 4 : 2 =
g)   2 \cdot (3 - 4) : 2 =
h)   2 \cdot 3 (- 4 : 2) =

Vis svar »
a)13 , b)5  , c)9 , d)15 , e)7 , f)4 , g)-1 , h) -12

Oppgave 7

Regn ut
a) a+a=
b) a\cdot a=
c) a+a+a=
d) a+b=
e) a+b+a=
f) 2(a+b)=
g) a(2+b)+a-b=

Vis svar »
a)2a , b)a^2 , c)3a , d)a+b , e)2a+b , f)2a+2b , g)2a+ab+a-b=3a+ab-b

Oppgave 8

a)   a + (2a - a) =
b)   2a - (2a + a) =
c)   2a(a + 1)=
d)   a(b+1)=
e)   x + 2(x-y) - 2y=
f)   x^2 + x(-1 + y) + y=
g)   v + u + (2u-v) =
h)   (r + s - a)b =

Vis svar »
a)2a , b)-a  , c)2a^2+2a , d)ab+a , e)x+2x-2y-2y=3x , f)x^2-x+xy+y , g)v+u+2u-v=3u , h) br+bs-ab

Oppgave 9

a)   (a + 2)3 + 4(2a - b) =
b)   (2a-4) - (2a + a) - (a-2) =
c)   2a(a + 1)+ a^2(a+1)=
d)   a(b+1)- a(b+2)=
e)   x(2-y) + 2(x-y) - 2y(y + x)=
f)   (x^2-2) - x(1 + y) + y \cdot x =

Vis svar »
a) 3a+6+8a-4b=11a-4b+6
b) 2a-4-2a-a-a+2=-2a-2
c) 2a^2+2a+a^3+a^2=a^3+3a^2+2a
d) ab+a-ab-2a=-a
e)2x-xy+2x-2y-2y^2-2xy=4x-3xy-2y^2-2y
f) x^2-2-x-xy-xy=x^2-x-2xy-2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>